سال ۶۷ شماره ۱۹۳۰۶
شماره ويژه قوانين و مقررات:۳۶۱

سه شنبه بيست و چهارم خرداد ماه ۱۳۹۰
روزنامه > آگهي ها > آگهى رسمى > آگهى تقاضاي ثبت علامت عکس‎دار
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۹۰/۲/۲۵ آگهي تقاضاي ثبت علامت تجاري شماره22222/ع/م/32
مخاطب: دفتر حقوقي پويان، آقابابيان و همكاران
آدرس: ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۲/۲۴ آگهي تقاضاي ثبت علامت تجاري شماره21640/ع/م/32
مخاطب: دفتر حقوقي پويان، آقابابيان و همكاران
آدرس: ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۲/۲۴ آگهي تقاضاي ثبت علامت تجاري شماره21894/ع/م/32
مخاطب: دفتر حقوقي پويان، آقابابيان و همكاران
آدرس: ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۲/۲۱ آگهي تقاضاي ثبت علامت تجاري شماره21176/ع/م/32
مخاطب: دفتر حقوقي پويان، آقابابيان و همكاران
آدرس:خيابان ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۲/۲۴ آگهي تغيير علامت تجاري شماره22014/ع/م/32
به موجب‌اظهارنامه‌شماره87041523 مورخ 164/1387دفتر ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۲/۲۷ آگهي تقاضاي ثبت اضافه كالا شماره23926/ع/م/32
آقاي رضا پسته‌ئي حسين آبادي به نشاني خ وليعصر ميدان ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۲ آگهي تقاضاي اضافه كالا و طبقه شماره27454/ع/م/32
آقاي مهدي تيزچنگ به نشاني تهران ـ خ خاوران ـ هاشم ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۴ آگهي تقاضاي ثبت اضافه کالا و طبقه شماره28810/ع/م/32
آقاي محمدعلي کرملو به نشاني کرج جاده مخصوص کيلومتر ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۱ آگهي تقاضاي ثبت اضافه کالا و طبقه شماره26678/ع/م/32
آقاي محمد نيازمند به نشاني مشهد اول بلوار فرودگاه ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۴ آگهي تقاضاي ثبت اضافه کالا و طبقه و خدمات شماره28672/ع/م/32
به موجب اظهارنامه شماره 190010094 مورخ 10/1/90 آقاي ...
[اطلاعات بيشتر]


صفحه: [ ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ... ]
 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها