سال ۶۶ شماره ۱۹۱۸۷
شماره ويژه قوانين و مقررات:۳۱۸

چهارشنبه بيست و دوم دى ماه ۱۳۸۹
روزنامه > آگهي ها > آگهى رسمى > آگهى تقاضاي ثبت علامت عکس‎دار
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۸۹/۱۰/۱ آگهي تقاضاي اضافه كالا و طبقه شماره 107890/م/32
خانم الهام محمدي والا به نشاني فاطمي خ گلها ك چهارم ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۹/۲۹ آگهي تقاضاي اضافه كالا و طبقه شماره107026/م/32
خانم ناهيد وليپور به نشاني بلوار مرزداران ـ سرهنگ ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۹/۲۲ آگهي تقاضاي ثبت اضافه كالا شماره103546/م/32
آقاي حميد پور فتح اله بلويردي به نشاني تبريز 8 كيلومتري ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۶ آگهي تقاضاي ثبت اضافه كالا و طبقات شماره 110560/م/32
به موجب اظهارنامه شماره 189082312 مورخ 29/8/1389 آقاي ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۹/۲۷ آگهي تقاضاي ثبت اضافه كالا و طبقه شماره105304/م/32
خانم ليلا منصوريان به نشاني جاده ساوه بعد از سه راه ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۶ آگهي تقاضاي ثبت اضافه كالا و طبقه و خدمات شماره 110526/م/32
به موجب اظهارنامه شماره 189082313 مورخ 29/8/89 آقاي ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۹/۳۰ آگهي تقاضاي ثبت علامت تجارتي شماره107806/م/32
آقاي وحيد حكمت ساكن: تهران تهرانپارس تقاطع خ 124 و ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۴ آگهي تقاضاي ثبت علامت تجارتي شماره108954/م/32
آقاي جعفر اسداله زاده ساكن: تهران كارگرشمالي خ يكم ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱ آگهي تقاضاي ثبت علامت تجارتي شماره108378/م/32
خانم مريم آريان ارشد
ساكن: تهران خ شريعتي روبروي ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۹/۲۹ آگهي تقاضاي ثبت علامت تجارتي شماره 106614/م/32
خانم: الهام ايرانپرست اقدم
ساكن: تهران خ باقرخان ...
[اطلاعات بيشتر]


صفحه: [ ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ... ]
 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها