سال ۶۷ شماره ۱۹۳۰۶
شماره ويژه قوانين و مقررات:۳۶۱

سه شنبه بيست و چهارم خرداد ماه ۱۳۹۰
روزنامه > آگهي ها > آگهى رسمى > آگهى انحلال
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۹۰/۳/۲ آگهي انحلال شماره 14465
آگهي انحلال شركت تعاوني چهره‌نگاران مهرسا ثبت شده ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۲ آگهي انحلال شماره 2510
برابر نامه شماره 9/ع‌ـ 522ـ 26/2/90 اداره تعاون شهرستان ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۴ آگهي انحلال شركت كامياب صنعت سبلان با مسئوليت محدود ثبت شده بشماره 6072 و شناسه ملي 10240090580 شماره 29400
باستناد صورت جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 10/2/90 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۲/۲۸ آگهي انحلال شركت مهندسي كشاورزي گل و گياه طلاي سبز تنكابن سهامي خاص بشماره ثبت 434 شماره 2746
باستناد صورت جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 24/2/1390 ...
[اطلاعات بيشتر]

 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها