سال ۶۶ شماره ۱۹۱۸۷
شماره ويژه قوانين و مقررات:۳۱۸

چهارشنبه بيست و دوم دى ماه ۱۳۸۹
روزنامه > تصويب‎نامه‎ها
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۸۹/۱۰/۱۳ اصلاح بند (1) تصويب‌نامه شماره 170402/ت39338هـ مورخ 23/9/1387 شماره229496/39338
وزارت صنايع و معادن ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱۵ اصلاح تصويب‌نامه در خصوص اعمال معافيتهاي مالياتي به مدت ده سال براي واحدهاي تازه تأسيس توليد داخل شهركهاي صنعتي شماره232506/ت45847هـ
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ـ وزارت ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱۳ اصلاح تصويب‌نامه در خصوص افزايش سرمايه ملي نفت ايران از محل اندوخته سرمايه‌اي شماره229576/45104
وزارت نفت
نظر به اينكه در صدر تصويب‌نامه ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱۸ اصلاح تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه ثبت‌نام دريافتي از داوطلبان شركت در آزمونهاي سازمان سنجش كشور در سال 1389 شماره233595/43522
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت بازرگاني
...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱۵ اصلاح تصويب‌نامه در خصوص معافيت مالياتي طرحهاي گردشگري در مناطق محروم و توسعه‌نيافته استان هرمزگان شماره232498/ت45851هـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان ميراث فرهنگي، ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱۵ اصلاح تصويب‌نامه در خصوص واحدهاي توليدي جديدالاحداث در داخل شهركها و نواحي صنعتي خارج از شعاع سي‌كيلومتري مركز استان كرمانشاه مشمول معافيت شماره232484/ت45857هـ

مالياتي به مدت ده سال

وزارت ...
[اطلاعات بيشتر]


۱۳۸۹/۱۰/۱۹ اصلاح تصويب‌نامه شماره 187447/ت45398هـ مورخ 19/8/1389 شماره235068/45398
وزارت امور اقتصادي و دارايي
نظر به اينكه ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱۵ تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در خصوص تعيين نرخ فروش برخي از فرآورده‌هاي نفتي از تاريخ 28/9/1389 شماره232067/ت46041ن

وزارت جهاد كشاورزي ـ وزارت نفت
تصميـم ...
[اطلاعات بيشتر]


۱۳۸۹/۱۰/۱۵ تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در خصوص تكميل سامانه اطلاعات املاك و مستغلات شماره232469/ت45914ن
وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت بازرگاني
وزارت ارتباطات ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱۸ تصويب‌نامه در خصوص تغيير عبارتهاي « واحدهاي توليدي»، « واحدهاي توليدي جديدالاحداث»، « واحدهاي جديدالاحداث» و « واحدهاي صنعتي» به عبارت شماره233508/ت45852ك

« فعاليت‌هاي توليدي و معدني ...
[اطلاعات بيشتر]


 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها