سال ۶۷ شماره ۱۹۳۰۶
شماره ويژه قوانين و مقررات:۳۶۱

سه شنبه بيست و چهارم خرداد ماه ۱۳۹۰
روزنامه > آگهي ها
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۹۰/۲/۲۹ آگهي ابقاء شركت حمل و نقل مسافربري مهنام سير كهنوج به شماره ثبت 338 و شناسه ملي 10630033412 شماره2613
به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 26/2/1390 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۱۷ آگهي تاسيس شركت بازتاب سرعت آريا قشم (با مسئوليت محدود) شماره1304/م‌ث/90
خلاصه مفاد اظهارنامه و اساسنامه شركت بازتاب سرعت آريا ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۱۷ آگهي تاسيس شركت نصرت آريا قشم با مسئوليت محدود شماره1673/م‌ث/90
خلاصه مفاد اظهارنامه و اساسنامه شركت نصرت آريا قشم(با ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۲/۱۸ آگهي تغيير محل شركت مهندسي كيا گستر آريا با مسئوليت محدود ثبت شده به شماره 195226 و شناسه ملي 10102371125 شماره37083/ت32
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 7/12/1389 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۸ آگهي تغييرات شركت فناوري ديجيتالي فراست قشم (با مسئوليت محدود) شماره ثبت 2139 شماره1427/م‌ث/90
برابر صورتجلسه هيأت مديره مورخه 31/2/1390
ـ دفتر ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۲/۲۵ آگهي تقاضاي ثبت علامت تجاري شماره22222/ع/م/32
مخاطب: دفتر حقوقي پويان، آقابابيان و همكاران
آدرس: ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۲/۲۴ آگهي تقاضاي ثبت علامت تجاري شماره21640/ع/م/32
مخاطب: دفتر حقوقي پويان، آقابابيان و همكاران
آدرس: ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۲/۲۴ آگهي تقاضاي ثبت علامت تجاري شماره21894/ع/م/32
مخاطب: دفتر حقوقي پويان، آقابابيان و همكاران
آدرس: ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۲/۲۱ آگهي تقاضاي ثبت علامت تجاري شماره21176/ع/م/32
مخاطب: دفتر حقوقي پويان، آقابابيان و همكاران
آدرس:خيابان ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۱۶ آگهي اصلاحي شماره 11905/الف/32
پيرو آگهي شماره 5055/ت32 مورخ 2/3/90 مربوط به شعبه ...
[اطلاعات بيشتر]


صفحه: [ ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ... ]
 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها