سال ۶۷ شماره ۱۹۳۰۶
شماره ويژه قوانين و مقررات:۳۶۱

سه شنبه بيست و چهارم خرداد ماه ۱۳۹۰
روزنامه > آگهي ها > آگهى رسمى > آگهى تاسيس > شهرستان
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۹۰/۳/۱۷ آگهي تاسيس شركت بازتاب سرعت آريا قشم (با مسئوليت محدود) شماره1304/م‌ث/90
خلاصه مفاد اظهارنامه و اساسنامه شركت بازتاب سرعت آريا ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۱۷ آگهي تاسيس شركت نصرت آريا قشم با مسئوليت محدود شماره1673/م‌ث/90
خلاصه مفاد اظهارنامه و اساسنامه شركت نصرت آريا قشم(با ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۲/۲۹ آگهى تأسيس شركت شماره 3127
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شركت فرناد زاگرس بروجرد ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۱۹ آگهي تأسيس شركت شماره12242/03
خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شركت توسعه و تجارت حديد ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۲/۲۹ آگهى تأسيس شركت آريا تحول نوين پارسيان سهامي خاص شماره 743/ث103/90
شركت فوق در تاريخ 29/2/1390 تحت شماره 44041 و شناسه ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۲/۲۸ آگهي تأسيس شركت افلاك خرم جلگه سهامي خاص شماره 144/ث11401/90
شركت فوق در تاريخ 28/02/1390 تحت شماره 9349 و شناسه ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۸ آگهى تأسيس شركت برق قدرت كاسپين سهامي خاص شماره 127/ث107/90
شركت فوق در تاريخ 4/3/1390 تحت شماره 10892 و شناسه ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۲/۵ آگهى تأسيس شركت بين‌المللي طرح و ايده ملائكه با مسئوليت محدود شماره 848/90/303
شركت فوق در تاريخ 3/2/1390 تحت شماره 997 و شناسه ملي ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۲/۲۱ آگهي تأسيس شركت پارس پرديس آرويد سهامي خاص شماره 415/پ102/90
شركت فوق در تاريخ20/02/1390 تحت شماره 41798 و شناسه ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۱ آگهي تأسيس شركت تأسيسات خدماتي و پيمانكاري فروزان شعله گاز پارس آباد با مسئوليت محدود شماره 5791
شركت فوق در تاريخ 27/2/90 تحت شماره 1409 و بشناسه ...
[اطلاعات بيشتر]


صفحه: [ ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ... ]
 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها