سال ۶۶ شماره ۱۹۱۸۷
شماره ويژه قوانين و مقررات:۳۱۸

چهارشنبه بيست و دوم دى ماه ۱۳۸۹
روزنامه > آگهي ها > آگهى رسمى > آگهى تاسيس > شهرستان
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۸۹/۹/۲۸ آگهي تأسيس شماره33174
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت خدماتي آذرآبادگان ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۹/۲۹ آگهي تأسيس تعاوني خدماتي 444 کازرون به شماره ثبت74 و شناسه ملي 10980037550 شماره2636
خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت تعاوني خدماتي 444 کازرون ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۷۳/۱۱/۲۳ آگهي تأسيس شركت ساختماني پارس‌آباد (سهامي خاص) شماره 9065
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شركت فوق كه در تاريخ 15/11/73 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۶ آگهي تأسيس شرکت آب سو نيرو شمال با مسئوليت محدود شماره795/ث107/89
شرکت فوق در تاريخ 6/10/89 تحت شماره 10576 و شناسه ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱۱ آگهي تأسيس شرکت آرمان ايده پاسارگاد سهامي ‌خاص شماره1452/ث104/89
شركت فوق در تاريخ 11/10/89 تحت شماره 20550 و شناسه ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۶ آگهي تأسيس شرکت آرينا انيس پارس سهامي خاص شماره2270/ث105/89
شركت فوق در تاريخ 5/10/89 تحت شماره 31510 و شناسه ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۴ آگهي تأسيس شرکت انديشه وفاداران بيشه سر سهامي خاص شماره781/ث107/89
شرکت فوق در تاريخ 2/10/89 تحت شماره 10566 و شناسه ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۹/۱۷ آگهي تأسيس شرکت بازرگاني 58 بيستون سيرانبند(با مسئوليت محدود) به شناسه ملي 10980022440 شماره12710
شرکت فوق که در تاريخ 9/6/89 تحت شماره 505 در اين اداره ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۹/۳۰ آگهي تأسيس شرکت بنش دانه آويژه(با مسئوليت محدود) شماره55600
شرکت فوق در تاريخ 30/9/89 تحت شماره11486 و شناسه ملي10570015910 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۹/۷ آگهي تأسيس شرکت پاشا سد سازه البرز با مسئوليت محدود شماره1261/ث104/89
شركت فوق در تاريخ 7/9/89 تحت شماره 20353 و شناسه ...
[اطلاعات بيشتر]


صفحه: [ ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ... ]
 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها