سال ۶۷ شماره ۱۹۳۰۶
شماره ويژه قوانين و مقررات:۳۶۱

سه شنبه بيست و چهارم خرداد ماه ۱۳۹۰
روزنامه > آگهي ها > آگهى رسمى > آگهى تغييرات > شهرستان
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۹۰/۲/۲۹ آگهي ابقاء شركت حمل و نقل مسافربري مهنام سير كهنوج به شماره ثبت 338 و شناسه ملي 10630033412 شماره2613
به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 26/2/1390 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۸ آگهي تغييرات شركت فناوري ديجيتالي فراست قشم (با مسئوليت محدود) شماره ثبت 2139 شماره1427/م‌ث/90
برابر صورتجلسه هيأت مديره مورخه 31/2/1390
ـ دفتر ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۴/۲۶ آگهي انتقالي شركت تعاوني توليدي و کشاورزي سارا شماره6/ن110/89
به موجب نامه شماره 6734 مورخ 29/3/89 و به موجب صورتجلسه ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۲/۲۶ آگهي انتقالي شركت توليدي صنعتي پويا فنر جهان سهامي خاص شماره3/الف119/90
به موجب نامه شماره 67183/الف/32 مورخ 24/12/89 و به ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۲/۱ آگهي انتقالي شركت خدماتي بهداشتي درماني صادق کيميا طب يزد سهامي خاص شماره2/الف120/90
به موجب نامه شماره 276 مورخ 29/1/90 و به موجب صورتجلسه ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۲ آگهي انتقالي شركت مهندسين مشاور سوتيام پارس سهامي خاص شماره6/ال113/90
به موجب نامه شماره 1527/1/123 مورخ 4/2/90 و به موجب ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۵ آگهي تغيير نام شركت تعاوني دامپروري و كشاورزي طلايه داران قصر دهكده ثبت شده به شماره 998 و با شناسه ملي 10980131891 شماره4978/50/4
به استناد تاييديه 22/1231/90 مورخ 4/3/90 اداره تعاون ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۵ آگهي تغييرات شركت آرين جنوب مسجدسليمان ثبت 930 سهامي خاص شماره 4223
بموجب صورت جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده و عادي و هيئت ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۳ آگهي تغييرات شركت بدوي عمران اهواز سهامي خاص ثبت 8453 كلاسه 8714 شناسه ملي 10860748707 شماره 2585
باستناد صورت جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده و عادي بطور ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۱۰ آگهي تغييرات شركت تعاوني توليدي الياف ناز يزد به شماره ثبت 816 و شناسه ملي 10861870710 شماره2072/8
به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 20/2/1390 شركت ...
[اطلاعات بيشتر]


صفحه: [ ۱ | ۲ | ۳ ]
 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها