سال ۶۶ شماره ۱۹۱۸۷
شماره ويژه قوانين و مقررات:۳۱۸

چهارشنبه بيست و دوم دى ماه ۱۳۸۹
روزنامه > آيين‎نامه‎ها > قوه مجريه > اصلاح آيين‎نامه
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۸۹/۱۰/۱۵ اصلاح آيين‌نامه اجرايي نحوه طبقه‌بندي بنگاهها، تأييد صورتهاي مالي و بازاريابي بنگاههاي مشمول واگذاري شماره232527/ت45854هـ
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ معاونت برنامه‌ريزي و ...
[اطلاعات بيشتر]

 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها