سال ۶۷ شماره ۱۹۳۰۶
شماره ويژه قوانين و مقررات:۳۶۱

سه شنبه بيست و چهارم خرداد ماه ۱۳۹۰
روزنامه > آگهي ها > آگهى رسمى > آگهى اصلاحى
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۹۰/۳/۱۶ آگهي اصلاحي شماره 11905/الف/32
پيرو آگهي شماره 5055/ت32 مورخ 2/3/90 مربوط به شعبه ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۳ آگهي اصلاحي در شركت نگين تك پرشيا سهامي خاص ثبت شده بشماره 33999 و شناسه ملي 10860411940 شماره 2685/ث
پيرو آگهي تغييرات شماره‌ي 2067/ث‌ـ 29/2/1390 نام شركت ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۱۶ آگهي اصلاحي شركت آموزشگاه علمي علوم با مسئوليت محدود به شماره ثبت 57580 و شناسه ملي 10101026521 شماره 12059/الف/32
پيرو آگهي شماره 5095/ت32 مورخ 1/3/90 و به استناد نامه ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۱۶ آگهي اصلاحي شركت پارس خودرو سهامي عام به شماره ثبت 16832 و شناسه ملي 10100599444 شماره 11070/الف/32
پيرو آگهي شماره 5324/ت32 مورخ 4/3/90 نام محمد كبريتي ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۲ آگهي اصلاحي شركت تعاوني توليدي توزيعي كاركنان امور عشايري فارس به شماره ثبت 14096 داراي شناسه‌ملي 10530264233 شماره3177
پيروآگهي شماره 8392 مورخ 5/6/82 درفراز بند يك موضوع ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۲/۲۰ آگهي اصلاحي شركت تعاوني مسكن كارگران مجتمع صنعتي اسلامي رفسنجان بشماره ثبت 289و شناسه ملي 10860511742 شماره 4398
پيرو آگهي انحلال شماره 27016 ـ 5/8/89 اعلام مي‌دارد ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۲/۶ آگهي اصلاحي شركت توسعه مهندسي جنوب سهامي‌خاص به شماره ثبت 4734 داراي شناسه‌ملي 10530172599 شماره1564
پيروآگهي شماره 19249 مورخ 28/11/89 در سطر سوم بند ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۴ آگهي اصلاحي شركت جزيره سرخ رايانه سهامي خاص بشماره ثبت 7584 شناسه ملي 10800103605 شماره 20384/2
پيرو آگهي شماره 13447/2‌ـ 15/2/90 عبارت محل دفتر شركت ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۱۱ آگهي اصلاحي شركت طرح و بناي سهند با مسئوليت محدود به شماره ثبت 224983 و شناسه ملي 10102661913 شماره 11887/الف/32
پيرو آگهي شماره 3017/ت32 مورخ 12/2/90 و به استناد ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۹۰/۳/۱۱ آگهي اصلاحي شركت طرح و بناي سهند با مسئوليت محدودبه شماره ثبت 224983 و شناسه ملي 10102661913 شماره 9599/الف/32
پيرو آگهي شماره 1811/ت32 مورخ 30/1/90 كد ملي وحيد ...
[اطلاعات بيشتر]


صفحه: [ ۱ | ۲ ]
 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها