سال ۶۶ شماره ۱۹۱۸۷
شماره ويژه قوانين و مقررات:۳۱۸

چهارشنبه بيست و دوم دى ماه ۱۳۸۹
روزنامه > آگهي ها > آگهى رسمى > آگهى اصلاحى
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۸۹/۹/۲۷ آگهي اصلاحي شماره 11720/ث
پيرو آگهي تصميمات شماره 14998‌ـ 19/8/88 شركت دهكده ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۹/۲۸ آگهي اصلاحي شماره 2602/4/2/104
برابر تقاضاي وارده بشماره 22/9/89‌ـ 2428/4/2/104 شركت ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۹/۲۸ آگهي اصلاحي شماره8042/ث
پيرو آگهي تاسيس شماره 590/ت110/89ـ27/9/89 شرکت تعاوني ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۸/۱۶ آگهي اصلاحي در شركت همكاران سيستم اصفهان سهامي خاص ثبت شده بشماره 17056 و شناسه ملي 10260379827 شماره 12257/ث
پيرو آگهي تغييرات شماره 7379/ث مورخ 19/5/89 در بند ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱۱ آگهي اصلاحي شركت افق مينا سهيل سهامي خاص به شماره ثبت 308340 و شناسه ملي 10103467166 شماره52456/الف32
پيرو آگهي صادرهبه شماره 31698/ت32/89 مورخ 29/9/89 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱۳ آگهي اصلاحي شركت پويش گستر صنعت سهامي خاص بشماره ثبت 127711 و شناسه ملي 10101710978 شماره53111/الف32
پيرو آگهي شماره 27634/ت32 مورخ 15/9/89 نام شركت پويش ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۹/۹ آگهي اصلاحي شركت تعاوني 3843 خدمات پرستاري حضرت زينب (س) بشماره ثبت 706 بشناسه ملي 10980005405 شماره 9164
در بند 9 مديران شركت و دارندگان حق امضاء خانم راحله ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱۳ آگهي اصلاحي شركت تهران مو سهامي خاص بشماره ثبت7385 و شناسه ملي 10100332239 شماره50881/الف32
پيرو آگهي صادره به شماره 27113/ت32 مورخ 8/9/89 نام ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱۱ آگهي اصلاحي شركت سينا آب سهند بامسئوليت محدود به شماره ثبت 376823 و شناسه ملي 10320252850 شماره52578/الف32
پيرو آگهي صادره به شماره 31915/ت32/89 مورخ 30/9/89 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۹/۱۰/۱۴ آگهي اصلاحي شركت صنعتي فرآورده‌هاي آردي و غذايي بهنان گندم نوين سهامي خاص به شماره ثبت 121875 و شناسه ملي 10101653797 شماره52387/الف32
پيرو آگهي شماره 28368/ت/32 مورخ 22/9/89 احمد مردمومن ...
[اطلاعات بيشتر]


صفحه: [ ۱ | ۲ ]
 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها