سال ۶۶ شماره ۱۹۱۸۷
شماره ويژه قوانين و مقررات:۳۱۸

چهارشنبه بيست و دوم دى ماه ۱۳۸۹
روزنامه > مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۸۹/۱۰/۱۸ مصوبه « اصلاح آيين‌نامه شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان و خانواده» شماره9995/89/دش

(مصوب جلسه 677 مورخ 16/9/1389 ...
[اطلاعات بيشتر]


 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها