سال ۶۴ شماره ۱۸۵۵۶

سه شنبه بيست و يكم آبان ماه ۱۳۸۷
روزنامه > آگهي ها > آگهى رسمى > آگهى تغييرات > تهران
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۸۷/۸/۸ آگهي افزايش سرمايه شرکت پايا فرآيند سديد سهامي خاص ثبت شده به شماره 187803 شماره24833/ت32
بموجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 20/7/87 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۷/۸/۷ آگهي افزايش سرمايه شرکت توسعه تجارت آريان سهامي خاص به شماره ثبت 186223 شماره24730/ت32
بموجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 24/6/87 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۷/۸/۸ آگهي افزايش سرمايه شرکت مهندسي و ساختماني نوفن سهامي خاص ثبت شده به شماره 37267 شماره24773/ت32
بموجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 14/7/87 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۷/۸/۸ آگهي افزايش سرمايه شرکت مهندسين مشاور ري آب سهامي خاص ثبت شده به شماره 51492 شماره24867/ت32
بموجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 24/4/87 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۷/۸/۸ آگهي انتقالي شرکت پويا نمايي اشراق با مسئوليت محدود شماره160/الف32/87
به موجب نامه شماره 24257 مورخ 6/5/87 و به موجب صورتجلسه ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۷/۸/۸ آگهي تغيير محل شرکت بازرگاني پروند راه آسيا با مسئوليت محدود ثبت شده به شماره 192707 شماره24824/ت32
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 22/7/87 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۷/۸/۷ آگهي تغيير محل شرکت بين‌المللي مهندسي بازرگاني خدمات دلاور خوشه خورشيد سهامي خاص ثبت شده به شماره 150272 شماره24771/ت32
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 20/7/87 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۷/۸/۷ آگهي تغيير محل شرکت توليدي صنايع ماهو آريا سهامي خاص ثبت شده به شماره 182391 شماره24743/ت32
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 7/7/87 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۷/۸/۸ آگهي تغيير محل شرکت جويبار تکنيک با مسئوليت محدود ثبت شده به شماره 44989 شماره24855/ت32
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 23/7/87 ...
[اطلاعات بيشتر]

۱۳۸۷/۷/۱۵ آگهي تغيير محل شرکت در دندان کاويان سهامي خاص ثبت شده به شماره 174809 شماره21909/ت32
به استناد صورتجلسه هيئت‌مديره مورخ 20/6/87 محل شرکت ...
[اطلاعات بيشتر]


صفحه: [ ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ... ]
 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها