سال ۶۷ شماره ۱۹۵۴۷

يكشنبه بيست و هفتم فروردين ماه ۱۳۹۱
روزنامه
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۹۰/۱۱/۱۷
آگهي رسمي ثبت علائم تجاري شماره162218/ع/م/32
   
   
شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه: 190071467 ـ 18/7/90
شماره و تاريخ ثبت علامت: 185476 ـ 1/11/90
اسم و آدرس صاحب علامت: شرکت پيمان يار ايرانيان به نشاني: تهران شاهين شمالي 20 متري گلستان شرقي خ معيني ک سوم پ 6 تابعيت دولت ج. ا.ا
نوع کالا و طبقه: جهت تبليغات مديريت تجاري امور اداري تجارت کارهاي دفتري و اداري خدمات علمي و فناوري و تحقيق و پژوهش و طراحي در اين زمينه خدمات تجزيه و تحليل و تحقيقات صنعتي طراحي و توسعه نرم‌افزار و سخت‌افزارهاي رايانه‌اي در طبقات 35 ـ 42
اجزا علامت: نشانه سبز حاشيه بيروني لوگو تداعي‌کننده سازندگي است و دايره طوسي رنگ احاطه‌کننده دستها قرمز روايت‌گر ايجاد فضاي متعدانه همراه با آرامش دو دست قرمز رنگ داخل لوگو نشانه همکاري و همياري بين کارفرما و پيمانکار است طبق نمونه.
مدت اعتبار: ده سال از تاريخ 18/7/90 الي 18/7/1400


اداره ثبت علائم تجاري پ1135690

 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها