سال ۶۶ شماره ۱۹۳۴۹

يكشنبه شانزدهم مرداد ماه ۱۳۹۰
روزنامه
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۹۰ /۴/۲۳
آگهي تأسيس شرکت فراز رويال قشم (سهامي خاص) شماره2694/م‌ث/90
   
   
خلاصه مفاد اظهارنامه و اساسنامه شرکت فراز رويال قشم (سهامي‌خاص) که در مورخ 22/4/1390 تحت شماره 3086 و شناسه ملي 10980260001در اين مرکز به ثبت رسيده براي اطلاع عموم در روزنامه رسمي و کثيرالانتشار آگهي مي‌گردد.
1ـ موضوع شرکت: صادرت، واردات و فروش کالا، انجام واردات و صادرات کليه قطعات، تجهيزات، ماشين‌آلات، لوازم و مواد مصرفي، خريد و فروش کليه اقلام مجاز، اخذ و اعطاي نمايندگي، برپائي نمايشگاهها در داخل و خارج از کشور در ارتباط با موضوع مجوز، ترخيص کالا از گمرکات کشور، شرکت در مزايده و مناقصات دولتي و غير دولتي، مشارکت با شرکتهاي داخلي و خارجي، تاسيس شعبه در داخل و خارج از کشور براي پيشبرد امور شرکت، اخذ وام و تسهيلات از کليه بانکها و موسسات اعتباري داخلي و خارجي، انعقاد قرارداد با شرکتهاي داخلي و خارجي، تاسيس شرکتهاي فرعي و وابسته خريد و تملک سهام ديگر شرکتها و کليه اموري که براي پيشرفت و توسعه در راستاي فعاليت شرکت لازم و ضروري ميباشد و انجام کليه عمليات مرتبط طبق مجوز صادره شماره 370/90 مورخ 15/4/90 سازمان منطقه آزاد قشم
2ـ مدت شرکت: از تاريخ تاسيس بمدت نامحدود
3ـ مرکز اصلي شرکت: قشم ـ بازار فردوسي ـ طبقه زيرين ـ شماره 1007
4ـ سرمايه شركت: مبلغ ده ميليارد ريال نقدي منقسم به ده هزار سهم بانام يم ميليون ريالي مي باشد که سي و پنج در صد آن معادل سه ميليارد و پانصد ميليون ريال طي گواهي شماره 319/23245/48 مورخ 22/4/90 بانک تجارت شعبه مرکزي قشم پرداخت گرديده است و مابقي در تعهد صاحبان سهام ميباشد.
5ـ آقايان عباس ارگون بسمت رئيس هيات‌مديره، فرشاد فتاحي‌نيا بسمت نائب رئيس هيات‌مديره و علي‌اصغر بهراميان بسمت مديرعامل و عضو هيات‌مديره براي مدت دو سال انتخاب گرديدند.
6ـ مکاتبات، اسناد، اوراق تعهدآور و بهادار و تجاري و بانکي از قبيل چک، سفته، بروات و عقود اسلامي و قراردادها با امضاي مديرعامل و يکي از اعضاي هيات‌مديره و در غياب مديرعامل با امضاي دو نفر از اعضاي هيات‌مديره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادي و اداري با امضاي مديرعامل و در غياب مديرعامل هر يک از اعضاي هيات‌مديره به همراه مهر شرکت معتبر مي‌باشد.
7ـ مديرعامل مجري مصوبات هيات‌مديره مي‌باشد.
8ـ موسسه حسابرسي شاخص انديشان و اقاي مجتبي الهامي بترتيب به سمت بازرس اصلي و علي‌البدل براي مدت يکسال انتخاب گرديدند.
9ـ روزنامه کثيرالانتشار دنياي اقتصاد جهت درج آگهي‌‌هاي شرکت تعيين گرديد.
10ـ اساسنامه شرکت در مورخ 22/4/90 مشتمل بر 19 ماده و بدون تبصره بتصويب رسيد.


مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم د80883

 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها