سال ۶۵ شماره ۱۸۸۴۹

شنبه بيست و سوم آبان ماه ۱۳۸۸
روزنامه
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۸۸/۸/۱۲
آگهي تأسيس شركت سرمايه‌ گذاري اتحاد شکوفاي ايرانيان سهامي‌ خاص شماره19091/ث32/88
   
   
شركت فوق در تاريخ 11/8/88 تحت شماره 361621 و شناسه ملي 10104084181 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 11/8/88 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم در روزنامه‌هاي رسمي و كثيرالانتشار ابرار آگهي مي‌شود.
1ـ موضوع شركت: کليه فعاليتهاي تجاري اقتصادي بازرگاني فني مهندسي طراحي مشاوره و نظارت فني و ساخت و اجراي کليه پروژه‌هاي تاسيساتي عمراني در زمينه ساختمان‌هاي اداري تجاري و مسکوني و ساخت مجتمع‌هاي فرهنگي و توريستي و ورزشي و سياحتي و اقامتي و زيارتي و هتل و متل و مهمانسرا و هتل آپارتمان و ويلا و پلاژ و کليه خدمات عمراني و ساخت شهرک‌هاي توريستي و مراکز تفريحي در سراسر کشور و مشارکت و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي خصوصي و دولتي داخلي و خارجي انجام فعاليتهاي مجاز در زمينه خدمات فني و مهندسي اعم از طراحي ساخت توليد و مونتاژ و نصب ماشين‌آلات صنعتي و احداث و راه‌اندازي و مديريت کارخانجات توليدي و صنعتي و مواد غذايي و سرمايه‌گذاري در بورس و مشارکت در ساير شرکتها از طريق خريد سهام آنها و عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي انجام امور کشاورزي و دامپروري و طيور و خدمات تاسيسات مربوطه و توليد و بسته‌بندي و پخش و خريد و فروش انواع مواد غذائي سرد و گرم صادرات و واردات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني شرکت در مناقصات و مزايدات داخلي و خارجي شرکت در نمايشگاه‌ها و همايش‌هاي داخلي و بين‌المللي اجراي پروژه‌هاي توليدي و صنعتي و اخذ وام و تسهيلات مالي و اعتباري از بانکها و موسسات مالي و اعتباري خصوصي و دولتي و بين‌المللي اعم از ارزي و ريالي و هرگونه فعاليت مجاز مطابق با قانون تجارت..
2ـ مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود.
3ـ مركز اصلي شركت:
1ـ 3ـ استان تهران ـ شهر تهران خ سهروردي شمالي خ خرمشهر پ 14 ط 1
4ـ سرمايه شركت: مبلغ 000/000/10 ريال منقسم به يکصد سهم 000/100 ريالي كه تعداد يكصد سهم با‌نام مي‌باشد كه مبلغ 000/500/3 ريال توسط موسسين طي گواهي بانكي شماره 35031280 مورخ 3/8/88 نزد بانك تجارت شعبه آپادانا پرداخت گرديده‌است و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي‌باشد.
5ـ اولين مديران شركت:
1ـ 5 ـ آقاي حسين هدايتي‌دولابي بسمت رئيس هيئت‌مديره.
2ـ 5 ـ آقاي مصطفي آجرلو بسمت نائب‌رئيس هيئت‌مديره.
3ـ 5 ـ آقاي علي‌آقا محمدي بسمت عضو هيئت‌مديره.
4ـ 5 ـ آقاي سيف‌اله ده‌کردي بسمت عضو هيئت‌مديره.
5ـ 5 ـ آقاي سيدمحمدکاظم اوليائي بسمت عضو هيئت‌مديره.
6ـ 5 ـ آقاي عل‌محمد مرتضوي بسمت عضو هيئت‌مديره.
7ـ 5 ـ آقاي محمدرضا ساکت بسمت عضو هيئت‌مديره.
8ـ 5 ـ آقاي کامران صاحب‌پناه بسمت عضو هيئت‌مديره.
9ـ 5 ـ آقاي محمود جمالي بسمت عضو هيئت‌مديره.
10ـ 5 ـ آقاي محمدصادق درودگر (خارج از اعضاء هيئت‌مديره) بسمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند.
6ـ دارندگان حق امضاء: کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل چک سفته بروات و غيره و ساير عقود و قراردادها با امضاي مديرعامل همراه با رئيس يا نائب‌رئيس هيئت‌مديره متفقا" همراه با مهر شرکت و کليه اوراق و نامه‌ها و مکاتبات عادي و اداري با امضاي مديرعامل منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر مي‌باشد.
7ـ اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه.
8ـ بازرس اصلي و علي‎البدل:
1ـ 8 ـ آقاي عبدالرحيم فريد به عنوان بازرس اصلي
2ـ 8 ـ آقاي محمدرضا طهراني به عنوان بازرس علي‎البدل


اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري پ1251863868

 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها