سال ۶۶ شماره ۱۹۱۷۰
شماره ويژه قوانين و مقررات:۳۱۳

پنج شنبه دوم دى ماه ۱۳۸۹
روزنامه
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۸۹/۹/۱۵
آگهي تغييرات شركت شبکه علم آفرين بامسئوليت محدود به ‌شماره ثبت 385847و شناسه ملي 10320362127 شماره29933/ت32/89
   
   
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي شرکا مورخ 1/8/89 تصميمات ذيل اتخاذ شد:
1ـ موضوع شرکت به شرح ذيل تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گرديد:
انجام خدمات و پروژه‌هاي تجهيزات مرتبط با رايانه الکترونيک و مخابرات شامل خريد فروش تعميرات نگهداري فني خدمات شبکه داخلي و همکاري و عقد قرارداد با سازمانها موسسات دولتي و خصوصي همکاري و مشارکت با شرکتها و ارگانهاي دولتي و خصوصي در جهت ارتباط علم با صنعت توسعه بهره‌وري برگزاري کنفرانس و سمينارهاي پژوهشي شرکت در مناقصات و مزايدات و صادرات و واردات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني و مشاوره درخصوص موضوع فعاليت شرکت ـ ارائه کليه خدمات آموزش و ترويج خلاقيت و تقويت حافظه و ابداع و نواوري و پرورش فکري و کارافريني نوين مدرن و رباتيک و فن‌آوري از مرحله رشد فکري و جسمي کودکان در مدارس تا مرحله پيش‌دانشگاهي و اقشار عمومي و تشکيل جلسات خصوصي و عمومي اجرا و برگزاري همايش‌ها و گردهمايي‌ها و سمينارهاي مرتبط با موضوع شرکت ـ ايجاد مدارس و اجلاس و گردهمايي‌هاي خلاق و مبتکر و فکر برتر آموزش از راه دور خصوصي و خلاقيت و نوآوري استفاده از وام و تسهيلات بانکي از کليه موسسات مالي و اعتباري خصوصي و دولتي داخلي و خارجي اخذ و اعطاي نمايندگي و شعبه از و به داخل و خارج کشور عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي و ارگانها و سازمانها و شرکتهاي دولتي و خصوصي علي‌الخصوص آموزش و پرورش ـ مدارس انتفاعي و غيرانتفاعي اماکن خصوصي و عمومي ـ تاسيس و راه‌اندازي اموزشگاههاي علمي آزاد زبان‌هاي خارجي و کامپيوتر تاسيس و راه‌اندازي مدارس غيرانتفاعي و غيردولتي تدريس خصوصي دروس مختلف از مقطع ابتداي تا پيش‌دانشگاهي ـ مشاوره و برنامه‌ريزي اجرا و گسترش دوره‌هاي زبان‌هاي خارجي و رايانه در همه سطوح و مقاطع انجام هرگونه فعاليت مجاز و مطابق قانون جاري کشور جمهوري اسلامي ايران و مطابق با موضوع شرکت.
در تاريخ 15/9/89 ذيل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاري ثبت و مورد تأييد و امضاء قرار گرفت.


اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري پ41233

 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها