سال ۶۲ شماره ۱۷۸۸۶

دوشنبه دوم مرداد ماه ۱۳۸۵
روزنامه
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۸۵/۴/۶
آگهي تاسيس شرکت صنايع غذايي کرانه جنوب البرز سهامي خاص شماره 17195/ث32/85
   
   
شركت فوق در تاريخ 5/4/1385 تحت شماره 273879 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 5/4/1385 از لحاظ امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم در روزنامه‌هاي رسمي و كثيرالانتشار جمهوري اسلامي آگهي مي‌شود.
1- موضوع شركت: عبارتند از انجام كليه امور مربوط به كشت و صنعت، تبديل و فرآوري محصولات كشاورزي و مواد غذايي فعاليت در كليه زمينه‌هاي دامداري، پرورش زنبور عسل و ساير پرندگان و چرندگان و ايجاد واحدهاي كشت و صنعت گلخانه‌اي، تهيه و تامين مواد اوليه مربوط به واحدهاي فوق‌الذكر، سرمايه‌گذاري در شركتهاي مربوطه و سرمايه‌گذاري ساير شركتها در اين شركت اقدام به ساخت و ارائه پروژه‌هاي كشت و صنعت، دامداري‌ها و صنايع غذايي و ساير موارد فوق‌الذكر و ساير مواد مشابه، مانند ايجاد واحد توليدي روغن زيتون و انواع كنسرو آن، ايجاد و فرآوري كشمش و بسته‎بندي ايجاد واحد خشك‌كن غلات، انجام كليه امور بازرگاني صادرات و واردات مجاز كشور مرتبط يا غيرمرتبط با موارد فوق‌الذكر شامل واردات و صادرات مواد اوليه كارخانجات كشت و صنعت دامداري‌ها پرورش ميگو و ساير آبزيان و اقدام در بازرگاني كليه كالاهاي مجاز كشور فلزات غير فلزات محصولات كشاورزي و صنايع غذايي
2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود
3- مركز اصلي شركت: استان تهران- شهرستان تهران- خ ايرانشهر جنوبي- كوچه مهرزاد- شماره ساختمان 20
4- سرمايه شركت: مبلغ 000/000/10 ريال منقسم به 100 سهم 000/100 ريالي كه تعداد 100 سهم بانام مي‌باشد كه مبلغ 000/000/10 ريال توسط موسسين طي گواهي بانكي شماره 662 مورخ 24/3/1385 نزد بانك ملي شعبه پيام انقلاب اسلامي پرداخت گرديده است.
5- اولين مديران شركت: حسين هدايتي دولابي به سمت رئيس هيئت مديره، شركت استيل آذين سهامي خاص به نمايندگي علي صيفي‌كار به سمت نائب رئيس هيئت مديره، موسسه به نمايندگي حسين صيادي به سمت عضو هيئت مديره، حسين صيادي به نمايندگي از سبحان قومس موسسه به سمت مديرعامل براي مدت دو سال انتخاب گرديد.
6- دارندگان حق امضا‌: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك- سفته- بروات- قراردادها و عقود اسلامي با امضا دو تن از اعضاي هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر مي‌باشد و اوراق عادي با امضا مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر مي‌باشد.
7- اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه
8- بازرس اصلي و علي‌البدل: حسين رضايي به سمت بازرس اصلي، احمدعلي سهرابي به سمت بازرس علي‌البدل براي يك سال مالي انتخاب گرديد.


اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري پ 3173192258

 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها