سال ۶۷ شماره ۱۹۵۴۷

يكشنبه بيست و هفتم فروردين ماه ۱۳۹۱
روزنامه
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۹۰/۱۱/۱۷
آگهي رسمي ثبت علائم تجاري شماره162292/ع/م/32
   
   
شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه: 190071468 ـ 18/7/90
شماره و تاريخ ثبت علامت: 185474 ـ 1/11/90
اسم و آدرس صاحب علامت: شرکت پيمان يار ايرانيان سهامي‌خاص به نشاني: تهران شاهين شمالي شرقي خ معيني ک سوم پ 6 تابعيت دولت ج. ا.ا
نوع کالا و طبقه: جهت تبليغات مديريت تجاري امور اداري تجارت کارهاي دفتري و اداري خدمات علمي و فناوري تحقيق پژوهش طراحي در اين زمينه خدمات تجزيه و تحقيقات صنعتي طراحي و توسعه نرم‌افزار در طبقات 35 ـ 42
اجزا علامت: کلمه پيمانيار به فارسي طبق نمونه متقاضي نسبت به کلمه پيمان به تنهايي حق استفاده انحصاري ندارد.
مدت اعتبار: ده سال از تاريخ 18/7/90 الي 18/7/1400


اداره ثبت علائم تجاري پ1135691

 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها