سال ۶۶ شماره ۱۹۱۸۷
شماره ويژه قوانين و مقررات:۳۱۸

چهارشنبه بيست و دوم دى ماه ۱۳۸۹
روزنامه
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۸۹/۱۰/۱۵
تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در خصوص تكميل سامانه اطلاعات املاك و مستغلات شماره232469/ت45914ن
   
   
وزارت مسكن و شهرسازي ـ وزارت بازرگاني
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
       تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در كارگروه مسكن كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره 152753/43505هـ مورخ 2/8/1388 اتخاذ شده است، به شرح براي اجرا ابلاغ مي‌شود:
       1ـ وزارت بازرگاني موظف است با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي و بانك مسكن و به منظور تكميل سامانه اطلاعات املاك و مستغلات موضوع تصويب‌نامه شماره 190328/ت41632ك مورخ 21/10/1387، ظرف مدت چهار ماه نسبت به اجراي تصميمات زير اقدام نمايد:
       الف ـ تبديل كليه مبايعه‌نامه‌ها و اجاره‌نامه‌هاي تنظيم‌شده در دفاتر مشاورين املاك و مستغلات از حالت نگارش دستي به پرينتي به نحوي كه امضاي متعاملين بر روي صفحات كه كاملاً توسط سامانه اطلاعات املاك و مستغلات پرينت شده است و داراي هولوگرام و باركد دو بعدي است، اخذ شود.
       ب ـ تجهـيزشدن دفـاتر مشاورين امـلاك به پـايانه فروش بـانكي يا سـاير سامانه‌هاي بانـكداري الكترونيـكي بانك مسـكن جهت شـفافيت تراكنش‌هاي مـالي معاملات به ويژه حق‌المشاوره، امكان پرداخت الكترونيكي توسط متعاملين، اتصال سامانه معاملات املاك و مستغلات به سامانه بانك و امكان ارايه ساير خدمات بانكي مربوط به ملك.
       ج ـ ايجاد سامانه جامع بازار املاك و مستغلات با هدف تبديل پرونده‌هاي دستي به رايانه‌اي در دفاتر مشاورين املاك و مستغلات و اطلاع‌رساني دقيق به عرضه‌كنندگان و متقاضيان ملك.
       تبصره ـ هيئت عالي نظارت بر سازمان‌هاي صنفي كشور (موضوع ماده (53) قانون نظام صنفي كشور ـ مصوب1382ـ) موظف است با همكاري دبيرخانه كارگروه موضوع بند(2) تصويب‌نامه يادشده و اتحاديه كشوري مشاورين املاك و مستغلات نسبت به زمان‌بندي اجراي موارد فوق، اجراي آزمايشي در استان تهران و اعمال سياستهاي تشويقي و تنبيهي مناسب اقدامات لازم را انجام دهد.
        2ـ شركت پست جمهوري اسلامي ايران موظف است با اعلام وزارت بازرگاني نسبت به تخصيص كدپسـتي و بدون دريافت هزينه براي تمامي املاك و اماكني كه به نحوي در سامانه اطلاعات املاك و مستغلات نياز به كدپستي دارند، اقدام نمايد. اختصاص كدپستي بايد در مراكز استانها ظرف (48) ساعت و در ساير مناطق ظرف (96) ساعت از زمان اعلام، انجام شود.
       3ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف است نسبت به اتصال دايمي مشاورين املاك و مستغلات سراسر كشور به اينترنت مستمر (از طريق ADSL و يا ساير فناوري‌ها) با حداقل هزينه اقدام نمايد.


معاون اول رييس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي

 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها