سال ۶۷ شماره ۱۹۲۲۹

يكشنبه پانزدهم اسفند ماه ۱۳۸۹
روزنامه
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۸۹/۱۱/۲۸
آگهي تاسيس شركت كليك هوشمند گيلان با مسئوليت محدود شماره 1019/ث108/89
   
   
شركت فوق در تاريخ 26/11/1189 تحت شماره 16419 و شناسه ملي 10720284032 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 28/11/89 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خلاصه شركتنامه آن بشرح زير جهت اطلاع عموم در روزنامه‌‌ رسمي آگهي مي‌شود.
1ـ موضوع شركت: واردات و صادرات خريد و فروش مشاوره و طراحي و پياده سازي رايانه و اينترنت و شبكه وسايل سرگرمي بزرگسالان در رابطه با موضوع فعاليت با اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح.
2ـ مدت شركت: از تاريخ ثبت بمدت نامحدود.
3ـ مركز اصلي شركت: 1ـ3ـ استان گيلان شهر رشت بزرگراه شهيد بهشتي (غرب) چهارراه استقامت كوچه بهار پلاك 73.
4ـ سرمايه شركت: مبلغ 000/000/1 ريال مي‌باشد.
5ـ اولين مديران شركت:
1ـ5ـ آقاي عليرضا ثمر‌خواه بسمت رئيس هيئت مديره.
2ـ5ـ خانم صديقه نژاد انصاري كوچصفهاني عضو هيئت مديره.
3ـ5ـ خانم صديقه نژاد انصاري كوچصفهاني بسمت مديرعامل بمدت نامحدود انتخاب گرديدند.
6ـ دارندگان حق امضاء: كليه اسناد و اوراق بهادار از قبيل چك و سفته و بروات و عقد قراردادهاي اسلامي و ساير نامه‌هاي عادي و اداري با امضاء رئيس هيئت مديره و مهر شركت معتبر مي‌باشد.
7ـ اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه.


رئيس اداره ثبت اسناد و املاك رشت واحد ثبتي رشت ش 4148484376

 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها