سال ۶۹ شماره ۱۹۷۹۴
شماره ويژه قوانين و مقررات:۵۴۶

پنج شنبه بيست و ششم بهمن ماه ۱۳۹۱
روزنامه > آگهي ها > آگهى رسمى > آگهى تقاضاي ثبت علامت عکس‎دار
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۹۰/۱۲/۱۶
آگهي تقاضاي ثبت علامت تجارتي شماره180424/ع/م/32
   
   
آقاي: آيدين ظهوري ساکن: تهران ضلع جنوب شرقي جردن و ميرداماد کوچه عمدي پ9 ط دوم به وکالت از طرف شرکت برين ساز به نشاني: اراک شهرک صنعتي شماره يک سه راهي خمين خ نامداران بموجب اظهارنامه شماره: 190100943 مورخ 13/10/1390 تقاضاي ثبت علامت فوق را که عبارت است از: تصوير چهار دايره تو در تو که به رنگ نارنجي و به شکل فانتزي کشيده شده است و در کنار آن کلمات مرسا لنت Morsa Lent بفارسي و لاتين به رنگ سبز و نارنجي طبق نمونه ضمنا متقاضي نسبت به کلمه لنت Lent بفارسي و لاتين حق استفاده انحصاري ندارد. جهت: انواع قالب فلزي و به روش ماشينکاري سيستم ترمز خودرو و جعبه دنده (گيربکس خودرو) لنت ترمز و صادرات درطبقات: 6و12و35 نموده است.
مراتب جهت اطلاع عموم آگهي مي‌گردد. معترضين مي‌توانند ظرف سي روز از تاريخ انتشار اين آگهي اعتراض خود را در دو نسخه به اين اداره تسليم دارند.


اداره ثبت علائم تجاري پ1133218

 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها