سال ۶۹ شماره ۱۹۷۹۴
شماره ويژه قوانين و مقررات:۵۴۶

پنج شنبه بيست و ششم بهمن ماه ۱۳۹۱
روزنامه > آگهي ها > آگهى رسمى > آگهى تاسيس > شهرستان
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۹۰ /۶/۱۴
آگهي تاسيس شرکت درين سيالات حفاري سهامي خاص شماره10636
   
   
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شركت درين سيالات حفاري(سهامي خاص) که در تاريخ 14/6/90 تحت شماره2080و شناسه ملي 14000018971 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 14/6/90 از لحاظ امضاء ذيل ثبت تكميل گرديده جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ كثيرالانتشار رسالت آگهي مي‌شود:
1 ـ موضوع شركت: توليد و تامين مواد حفاري چاه‌هاي نفت و امور بازرگاني و خريد و فروش، صادرات و واردات و ترانزيت کليه محصولات و کالاهاي مجاز و احداث کارخانجات توليدي صادرات گرا وصنايع تبديلي وفرآوري و بسته‌بندي کليه محصولات مجاز داخلي و خارجي وخدمات فني مهندسي حفاري داخلي و خارجي چاه‌هاي نفت با اخذ مجوز و غيره و مشارکت با شرکتهاي داخلي و خارجي در داخل و خارج از کشور و اخذ تسهيلات ارزي وريالي از بانک وصندوق‌هاي داخلي و خارجي اعتبار دهنده ومطابق با قوانين رايج کشوري.2ـ مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 3ـ مركز اصلي شركت: گرمسار ـ شهرک صنعتي فجر ـ ميدان شقايق ـ به سمت راست ـ قطعه دوم جنوبي ـ کدپستي 1467654645‌ـ 4ـ سرمايه شركت: مبلغ 10000000 ريال منقسم به 100 سهم 100000 ريالي با نام كه مبلغ 3500000 ريال آن طي گواهي شماره 818/29280/76 مورخ 14/6/90 نزد بانك تجارت شعبه مرکزي گرمسار پرداخت گرديد. 5ـ اولين مديران شركت: آقاي ناصر بکتاش به عنوان رئيس هيئت مديره، آقاي آرش بکتاش و آقاي مرتضي کفائي جو به عنوان اعضاء هيئت مديره و به نمايندگي از طرف شرکت درين کاشان سهامي عام به شماره ثبت 564 و شناسه ملي10862015633، آقاي مسعود زردشتي به عنوان نائب رئيس هيئت مديره و حسين زردشتي به عنوان مديرعامل و عضو هيئت مديره براي مدت دوسال انتخاب شدند.6 ـ دارندگان حق امضاء: كليه اسناد و اوراق بهادار و بانکي با امضاي مديرعامل و رئيس هيئت مديره و درغياب مديرعامل نائب رئيس هيئت مديره و رئيس هيئت مديره و درغياب رئيس هيئت مديره اقاي آرش بکتاش عضو هيئت مديره و با مديرعامل مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد. و ساير نامه‌هاي عادي و اداري با امضاي مديرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد. 7ـ اختيارات مديرعامل: طبق مفاد اساسنامه 8ـ بازرس اصلي و علي البدل: آقايان مسعود صفري و مهدي زردشتي به ترتيب به عنوان بازرسان اصلي و علي‌البدل براي مدت يکسال انتخاب شدند.


رئيس ثبت گرمسار ش201610035111146545499

 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها