سال ۶۹ شماره ۱۹۷۹۴
شماره ويژه قوانين و مقررات:۵۴۶

پنج شنبه بيست و ششم بهمن ماه ۱۳۹۱
روزنامه
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


۱۳۹۱/۶/۰۶
آگهي رسمي ثبت علامت تجاري شماره82086/ع/م/32
   
   
شماره و تاريخ ثبت اظهارنامه: 190120858 ـ 10/12/1390
شماره و تاريخ ثبت علامت: 193131 ـ 23/5/1391
اسم و آدرس صاحب علامت: شرکت کشت و صنعت فرآوري گياهان دارويي سها جيسا بنشاني مازندران سلمانشهر شهرک صنعتي سلمانشهر تابعيت دولت ج.ا.ا.
نوع کالا و طبقه: جهت ماده دارويي براي مصارف پزشکي در طبقه 5.
اجزا علامت: کلمات سها جيسا SOHA Jisa به فارسي و لاتين طبق نمونه.
مدت اعتبار ده سال از تاريخ 10/12/1390 الي 10/12/1400


اداره ثبت علائم تجاري پ1416458

 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها