سال ۶۹ شماره ۱۹۷۹۴
شماره ويژه قوانين و مقررات:۵۴۶

پنج شنبه بيست و ششم بهمن ماه ۱۳۹۱
روزنامه
روزنامه رسمى
صفحه اول
جستجو


Contact
تماس با ما
هموطنان‌گرامي‌مي‌توانند همه‌روزه به‌جز پنج‌شنبه‌ها درساعات اداري 15 ـ 8 به وسيله شماره تلفن‌هاي زير ارتباط حاصل نمايند.


تلفن گويا: 3 - 55602050
تلفن: 55602054 و 9- 55604095
نمابر: 55639138
روابط عمومي: 55808645
پست الکترونیکی: info@RooznamehRasmi.ir

شماره تلفن‌هاي مديران ارشد روزنامه‌رسمي به‌شرح زير مي‎باشد:

مدير عامل:  55628000
عضو هيئت مديره: 55621112
ذيحساب و مديريت امور اداري ـ مالي: 55627947
معاون مدير امور مالي در قسمت اداري: 55624504
معاون مدير امور مالي در قسمت مالي: 55639940


خدمات ارائه شده از طريق تلفن گويا:

1. اطلاع از عناوين قوانين منتشر شده در 20 روز گذشته.
2. ازطريق تلفن گوياي روزنامه رسمي اطلاعاتي شامل آشنايي با روزنامه رسمي، وظايف، ساختار سازماني، محصولات و نحوه اشتراك و دريافت ساير محصولات، قابل دستيابي است.
3. پست صوتي جهت ثبت پرسش و پاسخ و ارائه پيشنهادات و انتقادات اختصاص داده شده است.


مشخصات و محل استقرار روزنامه رسمي:

آدرس : تهران ضلع جنوبي پارك‌شهر ، خيابان بهشت، جنب شوراي اسلامي شهر تهران.
روزنامه رسمي داراي ساختماني در شش طبقه مي‌باشد. طبقات دوم تا چهارم در اجاره دادگستري استان تهران بوده و طبقات اول و ششم در اختيار روزنامه رسمي قرار دارد.

روزنامه رسمي در هيچ نقطه اي ازكشورنمايندگي ندارد.

 
آرشيو درباره عضويت اشتراك وضعيت كاربرى تماس لينكها